Drukuj

Coaching

Super User. Opublikowano w Sample Data-Articles

Coaching jest to proces służący pogłębieniu, przez osobę poddającą się coachingowi, świadomości dotyczącej własnych zasobów. Pozwala określić skuteczne sposoby korzystania ze swojego potencjału do osiągnięcia wytyczonych przez siebie celów.

Coaching jest jedną z najskuteczniejszych metod rozwoju osobistego. To klient wybiera cel swojej pracy i na każdym spotkaniu decyduje na czym chce się skupić. Coach poprzez obserwację i zadawanie pytań wspiera swojego klienta w osiąganiu przez niego satysfakcjonujących rezultatów.

Coaching jest sformalizowaną co do metod i czasu formą pomocy w zmianie na lepsze:
- spotkania/sesje odbywają się regularnie (co dwa lub trzy tygodnie)
- długość jednej sesji to 60-90 minut
- liczba spotkań wynika z procesu – nie więcej niż 10 (zwykle 7-9)
- cały proces zajmuje do 6 miesięcy (możliwe przedużenie)
- ustalony sposób komunikowania się(osobiście, telefonicznie, mailowo lub za pomocą dostępnych komunikatorów)

Coaching :
- może być nastawiony na rozbudowę sfery wewnętrznej człowieka – life coaching
bądź związany z rozwojem zawodowym, karierą – coaching kariery,
- może służyć pojedynczym osobom oraz organizacjom
- relacją dwustronną: coach - klient
lub relacją trójstronną: coach – sponsor – klient tzw. buisness coaching
- może mieć formę indywidualną lub grupową

Pierwsze spotkanie to sesja informacyjna i wprowadzająca do coachingu - nieodpłatnie możesz dowiedzieć się więcej o procesie coachingu i przekonać się czy osoba, z którą się spotykasz jest dla Ciebie odpowiednim coachem.