Drukuj

Mediacje

Super User. Opublikowano w Sample Data-Articles

Mediacje Czym są MEDIACJE?

  • są sposobem trwałego rozwiązywania sytuacji konfliktowych gwarantującym satysfakcje obu stron
  • często są częścią postępowań sądowych różnego typu, a ugoda wypracowana w toku mediacji kończy postępowanie lub jest podstawa wyroku sadowego
  • są też wykorzystywane w sprawach „prywatnych”: sporach sąsiedzkich, konfliktach z pracodawcą, kryzysach w związku (n. plany opieki wychowawczej, podział majątku), itp.

Cele mediacji:
- celem mediacji jest wypracowanie przez strony dobrowolnej ugody, satysfakcjonującej obie strony.
- mediacja koncentruje się na tym, jakie są interesy stron i co każda ze stron uważa za sprawiedliwe. W mediacji wygrywają obie strony sporu
- mediacje często są częścią postępowań sądowych różnego typu, a ugoda wypracowana w toku mediacji kończy postępowanie lub jest podstawa wyroku sadowego
- są też wykorzystywane w sprawach „prywatnych”: sporach sąsiedzkich, konfliktach z pracodawcą, kryzysach w związku (n. plany opieki wychowawczej, podział majątku), itp. Jest ona tańsza niż postępowanie sądowe oraz znacznie szybsza

Zasady stosowane w postępowaniu mediacyjnym:
- dobrowolność udziału w mediacji
- poufność postępowania mediacyjnego (zachowanie tajemnicy),
- nieformalność postępowanie w dobrej wierze (uczciwość, mówienie prawdy, niemanipulowanie),
- poszanowanie godności każdego uczestnika postępowania mediacyjnego,
- bezstronność mediatora (w stosunku do stron i problemu),
- dążenie do kompromisu i gotowość zawarcia ugody,
- samodzielność, autonomiczność konfliktu (własność) tzn, że mediator pozostawia stronom możliwość samodzielnej decyzji wobec wszystkich kwestii dotyczących konfliktu oraz ponoszenia za nie odpowiedzialności,
- satysfakcja dla obydwóch stron (jako efekt mediacji);